Our Lady of Medjugorje’s January 25, 2021 Monthly Message for the World

The following is Our Lady of Medjugorje’s January 25, 2021 monthly message for the world through Marija:

English

January 25, 2021 “Dear children! I am calling you at this time to prayer, fasting and renunciation, that you may be stronger in faith. This is a time of awakening and of giving birth. As nature which gives itself, you also, little children, ponder how much you have received. Be joyful bearers of peace and love that it may be good for you on earth. Yearn for Heaven; and in Heaven there is no sorrow or hatred. That is why, little children, decide anew for conversion and let holiness begin to reign in your life. Thank you for having responded to my call.”

Hrvatski

25. siječanj 2021 „Draga djeco! Pozivam vas u ovom vremenu na molitvu, post i odricanje da biste bili jači u vjeri. Ovo je vrijeme buđenja i rađanja. Kao priroda koja se daje, i vi, dječice, razmišljajte koliko ste primili. Budite radosni nositelji mira i ljubavi da bi vam bilo dobro na zemlji. Žudite za nebom, a u nebu nema tuge ni mržnje. Zato, dječice, iznova se odlučite na obraćenje i neka svetost zavlada u vašem životu. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Spanish

25. enero 2021 “¡Queridos hijos! En este tiempo los invito a la oración, al ayuno y a la renuncia, para que sean más fuertes en la fe. Este es el tiempo del despertar y del renacer. Así como la naturaleza se da, también ustedes, hijitos, piensen en todo lo que han recibido; sean portadores alegres de la paz y del amor para que estén bien en la tierra. Anhelen el cielo, porque en el cielo no hay tristeza ni odio. Por eso, hijitos, decídanse de nuevo por la conversión y que la santidad reine en su vida. Gracias por haber respondido a mi llamado.”

Italian

25. gennaio 2021 “Cari figli! In questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno ed alla rinuncia affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita. Come la natura che si dona anche voi figlioli, riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell’amore per star bene sulla terra. Anelate al Cielo perché nel Cielo non c’è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

French

25. janvier 2021 “Chers enfants! Je vous appelle en ce temps à la prière, au jeûne et au renoncement pour vous rendre plus forts dans la foi. Ceci est un temps de réveil et de mise au monde. Comme la nature se donne, vous aussi petits enfants, réfléchissez à tout ce que vous avez reçu. Soyez de joyeux porteurs de paix et d’amour pour être bien sur la terre. Aspirez au ciel, or au ciel il n’y a ni tristesse ni haine. C’est pourquoi, petits enfants, décidez-vous à nouveau pour la conversion et que la sainteté se mette à régner dans votre vie. Merci d’avoir répondu à mon appel.”

German

25. Januar 2021 „Liebe Kinder! Ich rufe euch in dieser Zeit zum Gebet, zum Fasten und zum Verzicht auf, damit ihr im Glauben stärker seid. Dies ist die Zeit des Erwachens und des Gebärens; so wie die Natur, die sich hingibt, denkt auch ihr, meine lieben Kinder, wie viel ihr empfangen habt. Seid frohe Träger des Friedens und der Liebe, damit es euch wohl ergehe auf Erden. Sehnt euch nach dem Himmel, und im Himmel gibt es weder Trauer noch Hass. Deshalb, meine lieben Kinder, entscheidet euch von neuem zur Umkehr und möge die Heiligkeit in eurem Leben die Herrschaft übernehmen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Hungarian

25. január 2021 “Drága gyermekek! Ebben az időben imára, böjtre és lemondásra hívlak benneteket, hogy erősebbek lehessetek a hitben. Ez az idő az ébredés és a születés ideje. Ahogyan a természet önmagát adja, ti is, kicsi gyermekeim gondolkodjatok el azon, hogy mennyi mindent kaptatok. Legyetek a béke és a szeretet örömteli hordozói, hogy jó legyen számotokra a földön. Vágyakozzatok az ég után, mert az égben nincs szomorúság, sem gyűlölet. Ezért kicsi gyermekeim, döntsetek újra a megtérés mellett, hadd uralkodjon életetekben a szentség. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Polish

25. stycznia 2021 „Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was do modlitwy, postu i wyrzeczenia, abyście byli mocniejsi w wierze. To jest czas przebudzenia i rodzenia. Niczym przyroda, która daje siebie, także i wy dziatki, rozważajcie, ile otrzymaliście. Bądźcie [ludźmi] radośnie niosącymi pokój i miłość, aby było wam dobrze na ziemi. Pragnijcie nieba, a w niebie nie ma ani smutku ani nienawiści. Dlatego dziatki, ponownie zdecydujcie się na nawrócenie i niech świętość zapanuje w waszym życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Korean

2021년 1월 25일“사랑하는 자녀들아! 나는 이 시간 너희들이 믿음 안에서  더욱 강해질 수 있도록 너희를 기도와 단식, 포기에로 초대한다. 지금은 깨어나고 새롭게 태어나는 시간이다. 작은 아이들아, 자연이 자신을 내어 주듯이 너희들도 얼마나 많은 것을 받았는지 깊이 생각해 보아라. 너희는 평화와 사랑의 기쁜 전파자들이 되어라. 그러면 지상에서 너희들이 더욱 잘 지낼 수 있을 것이다. 천국을 열망하여라. 천국에는 슬픔도 미움도 없단다. 그러므로 작은 아이들아, 회개를 다시금 결심하여라. 그리고 거룩함이 너희 삶을 다스리도록 하여라. 나의 부름에 응답해 주어서 고맙다.”

Arabic

25. نيسان 2021 ”أولادي الأحبّة، اليوم أدعوكم لتشهدوا لإيمانِكم في ألوان الربيع، وليكن إيمانَ رجاء وشجاعة. ولا يَضعَفْ إيمانُكم، صغاري، في أيّ ظرف، ولا حتّى في وقت المحنة هذا. اُسلُكوا بشجاعة مع المسيح القائم من بين الأموات نحو السماء التي هي هدفُكم. إنني أرافقُكم في طريق القداسة هذا، وأضعُكم جميعًا في قلبي الطاهر. أشكرُكم على تلبيتِكم ندائي.“ 

Sign up for the Medjugorje Newsletter

Stay up-to-date with the most important information about Medjugorje.

Email(Required)
First Name(Required)
Last Name (Optional)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request Pilgrimage Information

*It is important to give your phone number so that a BVM Caritas representative can reach you.*

Name(Required)
Address(Required)
email list