...

Our Lady of Medjugorje’s August 25, 2021 Monthly Message for the World

| English | Hrvatski | Italiano | Deutsch | Polski | Francais | Espanol | Arabic | Chinese | Korean | Russian | Slovak | Portuguese |

 

The following is Our Lady’s latest 25th message given through Marija:


English

August 25, 2021

“Dear children! With joy I am calling all of you, little children, who have responded to my call: be joy and peace. Witness with your lives Heaven, which I am bringing to you. It is time, little children, that you be a reflection of my love for all those who do not love and whose hearts hatred has conquered. Do not forget: I am with you and intercede for all of you before my Son Jesus, that He may give you His peace. Thank you for having responded to my call.”Hrvatski

Poruka, 25. kolovoz 2021

„Draga djeco! S radošću vas sve pozivam, dječice, koji ste se odazvali mome pozivu, budite radost i mir. Svjedočite svojim životima nebo koje vam nosim. Vrijeme je, dječice, da budete odsjaj moje ljubavi za sve one koji ne ljube i čija srca je osvojila mržnja. Ne zaboravite: ja sam s vama i zagovaram za sve vas pred mojim sinom Isusom da vam dadne svoj mir. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“Deutsch

25. August 2021

„Liebe Kinder! Mit Freude rufe ich euch alle auf, meine lieben Kinder, die ihr meinem Ruf gefolgt seid, seid Freude und Friede! Bezeugt mit euren Leben den Himmel, den ich euch bringe. Es ist Zeit, meine lieben Kinder, dass ihr der Abglanz meiner Liebe für all jene seid, die nicht lieben und deren Herzen von Hass erobert wurden. Vergesst nicht: Ich bin mit euch und ich halte für euch alle Fürsprache vor meinem Sohn Jesus, damit Er euch Seinen Frieden gibt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“Italiano

25. agosto 2021

“Cari figli! Con gioia invito tutti voi, figlioli, che avete risposto alla mia chiamata, ad essere gioia e pace. Con le vostre vite testimoniate il Cielo che vi porto. È l’ora, figlioli, di essere il riflesso del mio amore per tutti coloro che non amano e i cui cuori sono conquistati dall’odio. Non dimenticate: io sono con voi e intercedo per tutti voi presso mio Figlio Gesù affinché vi doni la Sua pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”Polski

25. sierpnia 2021

„Drogie dzieci! Dziatki, z radością wzywam wszystkich was, którzy odpowiedzieliście na moje wezwanie, bądźcie radością i pokojem. Swoim życiem [dawajcie] świadectwo nieba, które wam niosę. Dziatki, to jest czas, abyście byli odblaskiem mojej miłości dla wszystkich tych, którzy nie kochają i których serca opanowała nienawiść. Nie zapominajcie: jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem, aby dał wam swój pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”Francais

25. août 2021

«Chers enfants! Avec joie, je vous appelle, petits enfants, vous tous qui avez répondu à mon appel : soyez joie et paix. Par votre vie, témoignez du ciel que je vous apporte. Il est temps, petits enfants, que vous soyez le reflet de mon amour pour tous ceux qui n’aiment pas et dont le cœur a été conquis par la haine. Ne l’oubliez pas : je suis avec vous et j’intercède pour vous tous auprès de mon Fils Jésus afin qu’il vous donne sa paix. Merci d’avoir répondu à mon appel.»Espanol

25. agosto 2021

“¡Queridos hijos! Con alegría, hijitos, invito a todos los que han respondido a mi llamado: sean alegría y paz. Testimonien con sus vidas el cielo que les traigo. Es hora, hijitos, de que sean un reflejo de mi amor para todos aquellos que no aman y cuyos corazones han sido conquistados por el odio. No olviden: yo estoy con ustedes e intercedo por todos ante mi Hijo Jesús para que les dé su paz. Gracias por haber respondido a mi llamado.”
Arabic

25. آب 2021

“أولادي الأحبّة، أدعوكم جميعًا بفرح، أنتم صغاري الذين لبّوا ندائي، كونوا فرحًا وسلامًا. واشهدوا بحياتِكم للسماء التي أحملُها إليكم. لقد حان الوقت، صغاري، لتكونوا انعكاسًا لمحبّتي لجميع الذين لا يحبّون والذين استولت الكراهية على قلوبهم. ولا تنسَوا: أنا معكم وأتشفّع لكم جميعًا أمام ابني يسوع ليعطيَكم سلامَه. أشكرُكم على تلبيتِكم ندائي.”Chinese

2021年8月25日

親愛的孩子們:我喜樂地呼喚你們,小孩子們,你們回應了我的喜樂與和平的呼喚。以生活見證我帶給你們的天國。小孩子們,為那些不懂得去愛和充滿仇恨的人,是時候你們反映給他們有關我的愛。請不要忘記:我和你們在一起,並且在我聖子耶穌面前,祈求賜給你們平安。多謝你們回應我的召叫。Korean

2021년 8월 25일

“사랑하는 자녀들아! 나는 기쁨으로 내 부름에 응답한 작은 아이들인 너희 모두가 기쁨이 되라고 평화가 되라고 부른다. 내가 너희에게 가져다주는 천국을 너희 삶으로 증거하여라. 지금이 바로 너희들이 사랑하지 않고 증오에 마음을 빼앗긴 이들을 위해 내 사랑의 반영이 될 때이다. 잊지 말아라. 나는 너희와 함께 있으며 너희 모두를 위해 내 아들 예수님께 너희에게 그분의 평화를 주시도록 전구하고 있다. 내 부름에 응답해 주어서 고맙다.”Russian

25 августа 2021

«Дорогие дети! С радостью зову всех вас: детки, откликнувшиеся на Мой призыв, будьте радостью и миром. Свидетельствуйте своей жизнью о Небе, которое Я вам приношу. Пришло время, детки, чтобы вы стали отблеском Моей любви для всех, кто не любит и чьими сердцами овладела ненависть. Не забывайте: Я с вами и заступаюсь за всех вас перед Своим Сыном Иисусом, дабы Он даровал вам Свой мир. Спасибо вам, что вы откликнулись на Мой призыв»Slovak

25.08.2021

„Drahé deti! S radosťou vás všetkých pozývam, milé deti, ktorí ste prijali moje pozvanie, buďte radosťou a pokojom. Vydávajte svedectvo svojím životom o nebi, ktoré vám prinášam. Milé deti, je čas, aby ste boli odrazom mojej lásky pre všetkých tých, ktorí nemilujú a ktorých sŕdc sa zmocnila nenávisť. Nezabúdajte: ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých u môjho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“Portuguese

25 de agosto de 2021

“Queridos filhos! Com alegria chamo a todos vocês, filhinhos, que responderam ao Meu chamado, sejam alegria e paz. Testemunhem com suas vidas o Céu que Eu trago para vocês. É hora, filhinhos, de serem um reflexo do Meu amor por todos aqueles que não amam e cujos corações foram conquistados pelo ódio. Lembrem-se: estou com vocês e intercedo por todos vocês diante do Meu Filho Jesus para lhes dar a sua paz. Obrigada por terem respondido ao Meu chamado. “

Sign up for the Medjugorje Newsletter

Stay up-to-date with the most important information about Medjugorje.

Email(Required)
First Name(Required)
Last Name (Optional)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request Pilgrimage Information

*It is important to give your phone number so that a BVM Caritas representative can reach you.*

Name(Required)
Address(Required)
email list