...
/
/
Our Lady of Medjugorje’s Annual Apparition to Jakov Colo December 25, 2023

Our Lady of Medjugorje’s Annual Apparition to Jakov Colo December 25, 2023

More languages coming soon…

December 25, 2023

The apparition to Jakov began at 2:20 pm and lasted 6 minutes. Our Lady came with little Jesus in her arms. Through Jakov, Our Lady gave the following message:

 

“Dear children, today with my Son in my arms, I desire to call all of you to pray to the little Jesus for the healing of your heart. Children, often in your hearts sin rules which destroys your life and you can not feel God’s presence. That is why, on this day of grace, when grace is spreading throughout the whole world, surrender your life and your heart to the Lord, so that the Lord may heal them with His grace. Only with pure hearts will you be able to experience the birth of Jesus anew in you, and the light of His birth will illuminate your life. I bless you with my motherly blessing. Thank you for having responded to my call.”

 

Hrvatski

25. prosinca 2023

Ukazanje je počelo u 14 sati i 20 minuta i trajalo je 6 minuta. Jakov je, nakon toga, prenio poruku:

“Draga djeco, danas sa svojim sinom u naručju želim vas sve pozvati da molite malog Isusa za ozdravljenje svoga srca. Djeco, često u vašim srcima vlada grijeh koji uništava vaš život i ne možete osjetiti Božju prisutnost. Zato danas na ovaj milosni dan kada se milost širi cijelim svijetom predajte Gospodinu svoj život i svoje srce da ih Gospodin ozdravi svojom milošću. Samo čista srca moći ćete doživjeti ponovno rođenje Isusa u vama i svjetlo Njegova rođenja će obasjati vaš život. Ja vas blagoslivljam svojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

 

Polski

25. grudina 2023

Objawienie rozpoczęło się o 14:20 i trwało 6 minut. Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus na ręku.

„Drogie dzieci, dziś ze Swoim Synem na rękach pragnę was wszystkich wezwać, byście prosili Dziecię Jezus o uzdrowienie swego serca. Dzieci, w waszych sercach często panuje grzech, który niszczy wasze życie i nie możecie poczuć Bożej obecności. Dlatego dziś, w tym dniu łaski, kiedy łaska rozprzestrzenia się na cały świat, oddajcie Panu swoje życie i swoje serce, aby Pan uzdrowił je Swą łaską. Tylko [z] czystym sercem możecie ponowne przeżyć narodzenie Jezusa w was i światło Jego narodzenia rozświetli wasze życie. Błogosławię was swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Italiano

25 Dicembre 2023

L’apparizione è iniziata alle 14 e 20 ed è durata 6 minuti. La Madonna è venuta con il piccolo Gesù fra le braccia.

“Cari figli,oggi con mio Figlio tra le braccia desidero invitarvi tutti a pregare Gesù Bambino per la guarigione del vostro cuore. Figli, nei vostri cuori spesso regna il peccato che distrugge la vostra vita e non potete sentire la presenza di Dio. Perciò oggi, in questo giorno di grazia quando la grazia si diffonde nel mondo intero, offrite al Signore la vostra vita ed il vostro cuore affinché il Signore li guarisca con la Sua grazia. Soltanto con il cuore puro potrete rivivere la nascita di Gesù in voi e la luce della Sua nascita illuminerà la vostra vita. Io vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

Sign up for the Medjugorje Newsletter

Stay up-to-date with the most important information about Medjugorje.

Email(Required)
First Name(Required)
Last Name (Optional)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request Pilgrimage Information

*It is important to give your phone number so that a BVM Caritas representative can reach you.*

Name(Required)
Address(Required)
email list