Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich súkromných informácií je našou prioritou. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na https://www.medjugorje.com a Caritas of Birmingham a riadi zber a použitie údajov. Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov, pokiaľ nie je uvedené inak, sú zahrnuté všetky odkazy na Caritas of Birmingham https://www.medjugorje.com a charita. Webové stránky Charity sú spravodajské a informačné stránky. Používaním webovej stránky Caritas vyjadrujete súhlas s postupmi spracovania údajov opísanými v tomto vyhlásení.

 

Zhromažďovanie osobných údajov
Za účelom lepšieho poskytovania produktov a služieb ponúkaných na našom webe môže Charita zhromažďovať osobné identifikačné údaje, ako napríklad:

- Meno a priezvisko
- Mailová adresa
- Emailová adresa
- Telefónne číslo

 

Charita môže tiež zhromažďovať anonymné demografické informácie, ktoré pre vás nie sú jedinečné, napríklad vaše:

Nezhromažďujeme o vás žiadne osobné informácie, pokiaľ nám ich dobrovoľne neposkytnete. Môže sa však od vás vyžadovať, aby ste nám poskytli určité osobné informácie, keď sa rozhodnete používať určité produkty alebo služby dostupné na tejto stránke. Môže ísť o: (a) registráciu účtu na našej stránke; (b) zapojenie sa do lotérie alebo súťaže sponzorovanej nami alebo jedným z našich partnerov; c) prihlasovanie sa na špeciálne ponuky od vybraných tretích strán; (d) zasielanie e-mailových správ; (e) zadanie vašej kreditnej karty alebo iných platobných údajov pri objednávaní a nakupovaní produktov a služieb na našom webe. Vaše informácie použijeme okrem iného na komunikáciu s vami v súvislosti so službami a / alebo produktmi, ktoré ste od nás požadovali. V budúcnosti tiež môžeme zhromažďovať ďalšie osobné alebo neosobné informácie.

 

Použitie vašich osobných informácií
Charita zhromažďuje a používa vaše osobné informácie na prevádzku svojich webových stránok a poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali.

Charita môže tiež použiť vaše osobné identifikačné údaje na to, aby vás informovala o ďalších produktoch alebo službách dostupných od Caritas a jeho pridružených spoločností.

 

Zdieľanie informácií s tretími stranami
Charita nepredáva, neprenajíma ani neprenajíma svoje zoznamy zákazníkov tretím stranám.

 

Charita môže zdieľať údaje s dôveryhodnými partnermi, aby im pomohla vykonať štatistické analýzy, poslať vám e-mail alebo poštou, poskytnúť zákaznícku podporu alebo zariadiť dodávky. Všetky tieto tretie strany majú zakázané používať vaše osobné informácie s výnimkou poskytovania týchto služieb Charite a je od nich požadované, aby zachovávali dôvernosť vašich informácií.

 

Charita môže zverejniť vaše osobné údaje bez predchádzajúceho upozornenia, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere presvedčení, že je potrebné konať: (a) v súlade s výnosmi zákona alebo v súlade s právnym procesom poskytovaným Charitou alebo stránka; (b) chrániť a brániť práva alebo majetok Charity; a / alebo (c) v naliehavých prípadoch chrániť osobnú bezpečnosť používateľov Charity alebo verejnosti.

 

Automaticky zhromažďované informácie
Charita môže automaticky zhromažďovať informácie o hardvéri a softvéri vášho počítača. Tieto informácie môžu zahŕňať: vašu IP adresu, typ prehliadača, názvy domén, časy prístupu a sprostredkujúce adresy webových stránok. Tieto informácie sa používajú na prevádzku služby, na udržanie kvality služby a na poskytnutie všeobecných štatistík týkajúcich sa používania webovej stránky Charity.

 

Použitie cookies
Webové stránky Charity môžu používať „cookies“, ktoré vám pomôžu prispôsobiť váš online zážitok. Cookie je textový súbor, ktorý je umiestnený na vašom pevnom disku serverom webovej stránky. Súbory cookie nemožno použiť na spustenie programov alebo na doručenie vírusov do vášho počítača. Súbory cookie sú priradené výhradne vám a môže ich čítať iba webový server v doméne, ktorá vám súbor cookie vydala.

 

Jedným z hlavných účelov súborov cookie je poskytnúť pohodlnú funkciu, ktorá vám ušetrí čas. Účelom súboru cookie je informovať webový server o tom, že ste sa vrátili na konkrétnu stránku. Napríklad ak personalizujete stránky Caritas alebo sa zaregistrujete na stránkach alebo službách Caritas, cookie pomáha Charite vybaviť si vaše konkrétne informácie pri následných návštevách. To zjednodušuje proces zaznamenávania vašich osobných údajov, ako sú napríklad fakturačné adresy, dodacie adresy atď. Po návrate na rovnakú webovú stránku Charity sa dajú získať späť informácie, ktoré ste predtým poskytli, takže môžete ľahko využívať funkcie Charity, ktoré ste si prispôsobili.

 

Máte možnosť prijať alebo odmietnuť súbory cookie. Väčšina webových prehľadávačov automaticky prijíma súbory cookie, ale obvykle môžete upraviť nastavenie prehliadača tak, aby súbory cookie odmietol. Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookie, pravdepodobne nebudete môcť naplno využívať interaktívne funkcie služieb Charity alebo navštívených webových stránok.

 

odkazy
Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné stránky. Majte na pamäti, že nie sme zodpovední za obsah alebo postupy ochrany osobných údajov týchto iných stránok. Našim používateľom odporúčame, aby boli informovaní o opustení našich stránok a prečítali si vyhlásenia o ochrane osobných údajov všetkých ostatných stránok, ktoré zhromažďujú informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

 

Bezpečnosť vašich osobných informácií
Charita zabezpečuje vaše osobné informácie pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Charita na tento účel používa nasledujúce metódy:

- protokol SSL
- Recaptcha
- SSL / TLS 1.2

 

Keď sa osobné informácie (napríklad číslo kreditnej karty) prenášajú na iné webové stránky, chránia sa pomocou šifrovania, ako je napríklad protokol SSL (Secure Sockets Layer).

 

Usilujeme sa prijať príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom alebo zmenou vašich osobných údajov. Žiaľ, nemožno zaručiť, že žiadny dátový prenos cez internet alebo inú bezdrôtovú sieť nebude stopercentne bezpečný. Výsledkom je, že aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné informácie, beriete na vedomie, že: (a) internet obsahuje naše vlastné bezpečnostné obmedzenia a obmedzenia súkromia; a (b) nemožno zaručiť bezpečnosť, integritu a súkromie akýchkoľvek a všetkých informácií a údajov vymieňaných medzi vami a nami prostredníctvom tejto stránky.

 

Deti mladšie ako trinásť rokov
Charita nezbiera vedome identifikačné údaje od detí mladších ako trinásť rokov. Ak ste mladší ako trinásť rokov, musíte požiadať svojho rodiča alebo zákonného zástupcu o povolenie používať túto webovú stránku.

 

E-mailová komunikácia
Charita vás môže z času na čas kontaktovať e-mailom za účelom poskytnutia oznámení, propagačných ponúk, varovaní, potvrdení, prieskumov a / alebo inej všeobecnej komunikácie.

 

Ak chcete prestať dostávať marketingovú alebo propagačnú komunikáciu prostredníctvom e-mailu od spoločnosti Caritas, môžete sa z tejto komunikácie odhlásiť kliknutím na tlačidlo ODPOVEDAŤ.

 

Externé weby na ukladanie údajov
Vaše údaje môžeme ukladať na serveroch poskytovaných hosťujúcimi predajcami tretích strán, s ktorými sme uzavreli zmluvu.

 

Zmeny tohto vyhlásenia
Charita si vyhradzuje právo z času na čas zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. O významných zmenách v spôsobe zaobchádzania s osobnými informáciami vás budeme informovať zaslaním oznámenia na primárnu e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte, umiestnením význačného oznámenia na našu stránku alebo aktualizáciou akýchkoľvek informácií o ochrane osobných údajov na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie webových stránok a / alebo služieb dostupných na tomto serveri po vykonaní týchto úprav bude predstavovať vaše: (a) potvrdenie upravených zásad ochrany osobných údajov; a (b) dohoda dodržiavať a byť viazaná touto politikou.

 

Kontaktné informácie
Charita víta vaše otázky alebo komentáre týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane súkromia. Ak si myslíte, že sa Charita nedrží tohto vyhlásenia, kontaktujte Charitu na adrese:

 

Charita z Birminghamu
Pohon 100 Kráľovná pokoja Panny Márie
Sterrett, Alabama 35147

 

E-mailová adresa:
[chránené e-mailom]

 

Telefónne číslo:
(205) 672-2000 (vo vnútri USA)

Účinné od 3. marca 2020

Ochrana osobných údajov

Zaregistrujte sa do bulletinu z Medžugoria

Zostaňte informovaní o najdôležitejších informáciách o Medžugorí.
Meno(Požadovaný)
E-mailové zoznamy(Požadovaný)
Odoslaním tohto formulára vyjadrujete súhlas s prijímaním marketingových e-mailov od: Caritas of Birmingham, https://www.medjugorje.com. Svoj súhlas s prijímaním e-mailov môžete kedykoľvek odvolať pomocou odkazu SafeUnsubscribe®, ktorý sa nachádza v spodnej časti každého e-mailu. E-maily obsluhuje spoločnosť Constant Contact.

Vyžiadajte si pútnické informácie

* Je dôležité uviesť svoje telefónne číslo, aby vás zástupca charity BVM mohol zastihnúť. *

Meno(Požadovaný)
adresa(Požadovaný)
zoznamu e-mailov