Vår Frue av Medjugorjes månedlige budskap til verden 25. august 2021

| English | Hrvatski | Italiano | Deutsch | Polski | fransk | Espanol | Arabic | kinesisk | Korean | Russian | Slovak | Portuguese |

 

Følgende er Vår Frues siste 25. melding gitt gjennom Marija:


English

August 25, 2021

“Kjære barn! Med glede kaller jeg alle dere, små barn, som har svart på mitt kall: Vær glede og fred. Vitne med ditt liv Himmelen, som jeg bringer til deg. Det er på tide, små barn, at dere skal gjenspeile min kjærlighet til alle de som ikke elsker, og hvis hjerte hatet erobret. Ikke glem: Jeg er med deg og går i forbønn for dere alle sammen for min Sønn Jesus, for at han skal gi dere sin fred. Takk for at du svarte på oppfordringen min. "Hrvatski

Poruka, 25. kolovoz 2021

"Draga djeco! S radošću vas sve pozivam, dječice, koji ste se odazvali mome pozivu, budite radost i mir. Svjedočite svojim životima nebo koje vam nosim. Vrijeme je, dječice, da budete odsjaj moje ljubavi za sve one koji ne ljube i čija srca je osvojila mržnja. Ne zaboravite: ja sam s vama i zagovaram za sve vas pred mojim sinom Isusom da vam dadne svoj mir. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.Deutsch

25. August 2021

"Liebe Kinder! Mit Freude rufe ich euch alle auf, meine lieben Kinder, die ihr meinem Ruf gefolgt seid, seid Freude und Friede! Bezeugt mit euren Leben den Himmel, den ich euch bringe. Es ist Zeit, meine lieben Kinder, dass ihr der Abglanz meiner Liebe für all jene seid, die nicht lieben and deren Herzen von Hass erobert wurden. Vergesst nicht: Ich bin mit euch und ich halte für euch alle Fürsprache vor meinem Sohn Jesus, damit Er euch Seinen Frieden gibt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid! “Italiano

25. august 2021

“Cari figli! Con gioia invito tutti voi, figlioli, che avete risposto alla mia chiamata, ad essere gioia e pace. Con le vostre vite vitne il Cielo che vi porto. È l'ora, figlioli, di essere il riflesso del mio amore per tutti coloro che non amano ei cui cuori sono conquistati dall'odio. Non dimenticate: io sono con voi e intercedo per tutti voi presso mio Figlio Gesù affinché vi doni la Sua tempo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. ”Polski

25. sierpnia 2021

"Drogie dzieci! Dziatki, z radością wzywam wszystkich var, którzy odpowiedzieliście na moje wezwanie, bądźcie radością i pokojem. Swoim życiem [dawajcie] świadectwo nieba, które wam niosę. Dziatki, to jest czas, abyście byli odblaskiem mojej miłości dla wszystkich tych, którzy nie kochają i których serca opanowała nienawiść. Nie zapominajcie: jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem, aby dał wam swój pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. "fransk

25. august 2021

«Chers enfants! Avec joie, je vous appelle, petits enfants, vous tous qui avez répondu à mon appel: soyez joie et paix. Par votre vie, témoignez du ciel que je vous apporte. Il est temps, petits enfants, que vous soyez le reflet de mon amour pour tous ceux qui n'aiment pas et dont le cœur a été conquis par la haine. Ne l'oubliez pas: je suis avec vous et j'intercède pour vous tous auprès de mon Fils Jésus afin qu'il vous donne sa paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. »Espanol

25. august 2021

“¡Queridos hijos! Con alegría, hijitos, invitate a todos los que han respondido a mi llamado: sean alegría y paz. Testimonien con sus vidas el cielo que les traigo. Es hora, hijitos, de que sean un reflejo de mi amor para todos aquellos que no aman y cuyos corazones han sido conquistados por el odio. No olviden: yo estoy con ustedes e intercedo por todos ante mi Hijo Jesús para que les dé su paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. ”
Arabic

25. juni 2021

“أولادي الأحبّة ، أدعوكم جميعًا بفرح ، أنتم صغاري الذين لبّوا ندائي ، كونوا فرحًا وسلامًا. واشهدوا بحياتِكم للسماء التي أحملُها إليكم. ق ح ن ن ، ر ر ل ل ل ولا تنسَوا: أنا معكم وأتشفّع لكم جميعًا أمام ابني يسوع ليعطيَكم سلامَه. أشكرُكم على تلبيتِكم ندائي. ”kinesisk

I januar 2021 8 25 Day

親愛 的 孩子 們: 我 喜樂 地 呼喚 你們 , 們 , 你們 回應 了 的 喜樂 與 的 的。 生活 生活 帶給 帶給 的。。 , , 為 不 懂得 懂得, 是 時候 你們 反映 給 有關 我 的 愛。 不要 忘記 忘記 忘記 我 和 你們 在一起 並且 並且 我 聖 子 面前 , 祈求 你們 平安 你們 你們 回應 我 的 召叫。。Korean

2021 년 8 월 25 일

“사랑하는 자녀 들아! 나는 기쁨 으로 내 부름 에 응답 한 작은 아이들 인 너희 모두 기쁨 이 되라고 평화 가 되라고 부른다 부른다. 내가 너희 에게 가져다 주는 천국 을 너희 삶 으로 증거 하여라. 지금 이 바로 너희들 이 사랑 하지 않고 증오 에 마음 을 빼앗긴 위해 내 사랑 사랑 반영 이 될 때 이다 이다. 잊지 말아라. 나는 너희 와 함께 있으며 너희 모두 를 위해 내 아들 예수님 께 너희 그분 그분 의 를 주시 도록 전구 하고 하고 있다. 내 부름 에 응답 해 주어서 고맙다. "Russian

August 25 2021

«Дорогие дети! С радостью зову всех вас: детки, откликнувшиеся на Мой призыв, будьте радостью и миром. Свидетельствуйте своей жизнью о Небе, которое Я вам приношу. Пришло время, детки, чтобы вы стали отблеском Моей любви for всех, кто не лебит and чьими сердцами овладеленее Du kan se: Jeg kan velge mellom en og en annen som kan hjelpe oss med å oppdage en familie. Спасибо вам, что вы откликнулись на Мой призыв »Slovak

25.08.2021

„Drahé deti! S radosťou vás všetkých pozývam, milé deti, ktorí ste prijali moje pozvanie, buďte radosťou a pokojom. Vydávajte svedectvo svojím životom o nebi, ktoré vám prinášam. Milé deti, je čas, aby ste boli odrazom mojej lásky pre všetkých tých, ktorí nemilujú a ktorých sŕdc sa zmocnila nenávisť. Nezabúdajte: ja som er vami a prihováram sa za vás všetkých u môjho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "Portuguese

25 august 2021

“Queridos filhos! Com alegria chamo a todos vocês, filhinhos, que responderam ao Meu chamado, sejam alegria e paz. Testemunhem com suas vidas o Céu que Eu trago para vocês. É hora, filhinhos, de serem um reflexo do Meu amor por todos aqueles que não amam e cujos corações foram conquistados pelo billig. Lembrem-se: estou com vocês e intercedo por todos vocês diante do Meu Filho Jesus para lhes dar a sua paz. Obrigada por terem respondido ao Meu chamado. “

Registrer deg for Medjugorje-nyhetsbrevet

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å sikre en ideell opplevelse.

Be om pilegrimsinformasjon

* Det er viktig å oppgi telefonnummeret ditt slik at en BVM Caritas-representant kan nå deg. *

Navn(Nødvendig)
Adresse(Nødvendig)
e-postliste