Vår Frue av Medjugorjes månedlige beskjed til verden den 25. april 2018

Than følger er Vår Frue av Medjugorjes 25. april 2018 månedlige melding til verden:


English

“Kjære barn! I dag ringer jeg deg til å leve ditt nye liv med Jesus. Må den oppstandne gi deg styrke til alltid å være sterk i livets prøvelser og være trofast og utholdende i bønn; fordi Jesus frelste deg ved sine sår og ved sin oppstandelse ga deg nytt liv. Be, små barn, og ikke miste håpet. Måtte glede og fred være i hjertet ditt og være vitne til gleden over at du er min. Jeg er med deg og elsker dere alle sammen med min mors kjærlighet. Takk for at du har svart på samtalen min. ”

 

Hrvatski

"Draga djeco! Danas vas pozivam da s Isusom kan ikke lese noe nytt. Nek vam Uskrsli dadne snagu da u kušnjama života budete uvijek jaki iu molitvi odani i ustrajni jer vas je Isus svojim ranama spasio i uskrsnućem dao novi život. Molitt, dječice, i ne gubite nadu. U vašim srcima nek bude radost i mir i svjedočite radost da ste moji. Ja sam s vama i sve vas ljubim mojom majčinskom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

 

Italiano

“Cari figli! Anche oggi vi invito a vivere con Gesù la vostra nuova vita. Che il Risorto vi doni la forza affinché siate semper forti nelle proof della vita e fedeli e perseveranti nella preghiera, perché Gesù vi ​​ha salvati con le Sue ferite e con la Sua resurrezione vi ha dato una vita nuova. Pregate, figlioli e non perdete la speranza. Nei vostri cuori ci siano gioia e pace, testimoniate la gioia di essere miei. Io sono con voi e vi amo tutti con il mio amore materno. Grazie per aver risposto alla mia chiamata ”

 

fransk

«Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vivre votre nouvelle vie avec Jésus. Que le Ressuscité vous donne la force d'être toujours forts dans les épreuves de la vie et, dans la prière, fidèles et persévérants car Jésus vous a sauvés par ses blessures et, à travers la Résurrection, il vous a donné une nouvelle vie. Priez, petits enfants, et ne perdez pas l'espérance. Que la paix et la joie soient dans vos cœurs; témoignez de la joie d'être miens. Je suis avec vous et je vous aime tous de mon amour maternel. Merci d'avoir répondu à mon appel. »

 


Husk å lytte til en venn av Medjugorje på Radio bølge, som han gir praktisk visdom fra Vår Frues budskap, for å leve og forandre ditt daglige liv. For å lytte live, på Radio WAVE 24 timer, besøk her ...

 

Registrer deg for Medjugorje-nyhetsbrevet

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å sikre en ideell opplevelse.

Be om pilegrimsinformasjon

* Det er viktig å oppgi telefonnummeret ditt slik at en BVM Caritas-representant kan nå deg. *

Navn(Nødvendig)
Adresse(Nødvendig)
e-postliste