Our Lady of Medjugorje’s March 25, 2021 Monthly Message for the World

The following is Our Lady of Medjugorje’s March 25, 2021 monthly message for the world through Marija:

English

March 25, 2021 ““Dear children! Also today I am with you to tell you: Little children, who prays does not fear the future and does not lose hope. You are chosen to carry joy and peace, because you are mine. I have come here with the name ‘Queen of Peace’ because the devil wants peacelessness and war, he wants to fill your heart with fear of the future – but the future is God’s. That is why, be humble and pray, and surrender everything into the hands of the Most High Who created you. Thank you for having responded to my call.”

Hrvatski

25. ožujak 2021 „Draga djeco! I danas sam s vama da vam kažem: dječice, tko moli, ne boji se budućnosti i ne gubi nadu. Vi ste izabrani da nosite radost i mir, jer ste moji. Ja sam ovdje došla s imenom Kraljica mira, jer đavao želi nemir i rat, želi ispuniti vaše srce strahom u budućnost, a budućnost je Božja. Zato budite ponizni i molite i prepustite sve u ruke Svevišnjega koji vas je stvorio. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Spanish

25. marzo 2021 “¡Queridos hijos! También hoy estoy con ustedes para decirles: hijitos, quien ora no le tiene miedo al futuro y no pierde la esperanza. Ustedes han sido elegidos para llevar alegría y paz, porque son míos. He venido aquí con el nombre de Reina de la Paz, porque el diablo quiere la aflicción y la guerra; quiere llenar el corazón de ustedes con el miedo al futuro; y el futuro es de Dios. Por eso, sean humildes y oren, y dejen todo en manos del Altísimo que los ha creado. Gracias por haber respondido a mi llamado.”

Italian

25. marzo 2021 “Cari figli! Anche oggi sono con voi per dirvi: figlioli, chi prega non ha paura del futuro e non perde la speranza. Voi siete stati scelti per portare la gioia e la pace, perché siete miei. Io sono venuta qui con il nome: Regina della Pace perché il diavolo vuole l’inquietudine e la guerra, vuole riempire il vostro cuore di paura per il futuro e il futuro è di Dio. Perciò siate umili, pregate ed abbandonate tutto nelle mani dell’Altissimo che vi ha creati. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

French

25. mars 2021 “Chers enfants! Aujourd’hui encore je suis avec vous pour vous dire : petits enfants, celui qui prie n’a pas peur de l’avenir et ne perd pas l’espérance.Vous êtes choisis pour porter la joie et la paix car vous êtes miens. Je suis venue ici avec le nom de Reine de la paix, car le diable veut l’inquiétude et la guerre, il veut remplir votre coeur de peur en l’avenir, alors que l’avenir est à Dieu. C’est pourquoi, soyez humbles, priez et abandonnez tout dans les mains du Très Haut qui vous a créés. Merci d’avoir répondu à mon appel.”

Hungarian

25. március 2021 “Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok, hogy elmondjam nektek: kicsi gyermekeim, aki imádkozik, az nem fél a jövőtől és nem veszíti el a reményt. Arra vagytok kiválasztva, hogy az örömöt és a békét hordozzátok, mert az enyéim vagytok. Én a Béke Királynőjeként jöttem ide, mert az ördög békétlenséget és háborút akar és a jövőtől való félelemmel akarja betölteni a szíveteket, de a jövő Istené. Ezért legyetek alázatosak és imádkozzatok, és adjatok át mindent a Magasságbeli kezébe, aki teremtett benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Polish

25. marca 2021 „Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami, by wam powiedzieć: dziatki, kto się modli nie boi się przyszłości i nie traci nadziei. Jesteście wybrani, by nieść radość i pokój, bo należycie do mnie. Przyszłam tu jako Królowa Pokoju, bo diabeł chce niepokoju i wojny, chce wypełnić wasze serce lękiem o przyszłość, a przyszłość należy do Boga. Dlatego bądźcie pokorni, módlcie się i powierzcie wszystko w ręce Najwyższego, który was stworzył. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Portuguese

25/3/2021 “Queridos filhos! Também hoje estou com vocês para lhes dizer: filhinhos, quem reza não tem medo do futuro e não perde a esperança. Vocês foram escolhidos para levar a alegria e a paz, porque vocês são Meus. Eu vim aqui com o nome: Rainha da Paz porque o diabo quer a inquietude, a guerra, quer preencher os seus corações de medo do futuro – mas o futuro é de Deus. Por isto, sejam humildes, rezem e abandonem tudo nas mãos do Altíssimo que os criou. Obrigada por terem respondido ao Meu Chamado.”ção, nem mesmo neste tempo de provação. Vão corajosamente com o Cristo Ressuscitado para o Céu, que é o seu fim. EU estou acompanhando vocês neste caminho de santidade e estou colocando todos vocês no Meu Imaculado Coração. Obrigada por terem respondido ao Meu Chamado.”

Chinese

2021 年3月25日 親愛的孩子們:今天我親臨你們中間。我告訴你們:孩子們,你們若祈禱,便不會害怕將來,也不會失望,因為你們是屬於我的。我以「和平之后」的名義來到你們中間,因為撒旦要把不平安和恐懼注入你們的心中,但將來是屬於天主的。因此,你們要謙卑、要祈禱,把一切交託在創造你們的至高者天主手中。多謝你們回應我的召叫。

Korean

2021년 3월 25일 “사랑하는 자녀들아!  나는 오늘도 너희에게 이 말을 해 주려고 너희와 함께 있다.   작은 아이들아, 기도하는 이들은 미래를 두려워하지 않으며, 희망을 잃지 않는다. 너희는 기쁨과 평화를 전하도록 선택되었다.  너희가 내 사람이기 때문이다. 나는 ‘평화의 모후’라는 이름으로 여기에 왔다.  악마가 혼란과 전쟁을 원하고, 너희 마음을 미래에 대한 두려움으로 채우기를 원하기 때문이다.  그러나 미래는 하느님의 것이다. 그러니 너희는 겸손해지고 기도하여라. 그리고 너희를 창조하신 지극히 높으신 분의 손에 모든 것을 맡겨 드려라. 나의 부름에 응답해 주어서 고맙다.”

Slovak

25.03.2021 „Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vám povedala: milé deti, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej. Vy ste vyvolení, aby ste prinášali radosť a pokoj, pretože ste moji. Prišla som sem ako Kráľovná pokoja, pretože diabol chce nepokoj a vojnu, chce naplniť vaše srdcia strachom z budúcnosti, ale budúcnosť je Božia. Preto buďte pokorní a modlite sa a odovzdajte všetko do rúk Najvyššieho, ktorý vás stvoril. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Arabic

25. ”أولادي الأحبّة. اليوم أيضًا أنا معكم لأقولَ لكم: صغاري، من يصلّي لا يخاف المستقبل ولا يفقد الرجاء. لقد تم اختيارُكم لتحمِلوا الفرح والسلام لأنّكم لي. لقد جئت إلى هنا باسم ’ملكة السلام‘ لأنّ الشيطان يريد الاضطراب والحرب، ويريد أن يملأ قلوبَكم بالخوف من المستقبل، ولكن المستقبل هو لله. لذلك، كونوا متواضعين، وصلّوا، وسلّموا كلَّ شيء إلى يد العليّ الذي خلقَكم. أشكرُكم على تلبيتِكم ندائي.“

Sign up for the Medjugorje Newsletter

Stay up-to-date with the most important information about Medjugorje.

Email(Required)
First Name(Required)
Last Name (Optional)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request Pilgrimage Information

*It is important to give your phone number so that a BVM Caritas representative can reach you.*

Name(Required)
Address(Required)
email list