...

Our Lady of Medjugorje’s November 2, 2015 Message, Given on the Day of Prayer for Nonbelievers

Our Lady Queen of Peace of Medjugorje’s November 2, 2015 Message
Given through Mirjana on the Day for Non-Believers

 

“Dear children, anew I desire to speak to you about love. I have gathered you around me in the name of my Son, according to His will. I desire that your faith be firm, flowing forth from love. Because, those of my children who understand the love of my Son and follow it, live in love and hope. They have come to know the love of God. Therefore, my children, pray, pray so as to be able to love all the more and to do works of love. Because, faith alone without love and works of love is not what I am asking of you: my children, this is an illusion of faith. It is a boasting of self. My Son seeks faith and works, love and goodness. I am praying, and I am also asking you to pray, and to live love; because I desire that my Son, when He looks at the hearts of all of my children, can see love and goodness in them and not hatred and indifference. My children, apostles of my love, do not lose hope, do not lose strength. You can do this. I am encouraging and blessing you. Because all that is of this world, which many of my children, unfortunately, put in the first place, will disappear; and only love and works of love will remain and open the door of the Kingdom of Heaven. I will wait for you at this door. At this door, I desire to welcome and embrace all of my children. Thank you!”

 

Stay close to Medjugorje.com for updates. Pictures from the apparition, as well as excerpts from a Friend of Medjugorje on Our Lady’s message will be available throughout this week.

More Languages will become available later

 

Be sure to listen to Radio WAVE, with A Friend of Medjugorje, speaking from Medjugorje, with the freshness of the message given today. To listen or download the Nov. 2, 2015, show titled, She’s So Cool!, visit here…

 

Hrvatski

„Draga djeco, iznova vam želim govoriti o ljubavi. Okupila sam vas oko sebe u ime moga Sina po Njegovoj volji. Želim da vam vjera bude čvrsta, proistekla iz ljubavi. Jer ona moja djeca koja razumiju ljubav moga Sina i slijede ju, žive u ljubavi i nadi. Upoznali su ljubav Božju. Zato, djeco moja, molite, molite kako biste mogli što više ljubiti i činiti djela ljubavi. Jer sama vjera bez ljubavi i djela ljubavi nije ono što tražim od vas. Djeco moja, to je privid vjere. To je hvalisanje sebe. Moj Sin traži vjeru i djela, ljubav i dobrotu. Ja molim, a isto molim i vas da molite i živite ljubav jer želim da moj Sin, kada bude gledao srca sve moje djece, može u njima vidjeti ljubav i dobrotu, a ne mržnju i ravnodušnost. Djeco moja, apostoli moje ljubavi, ne gubite nadu, ne gubite snagu. Vi to možete. Ja vas hrabrim i blagoslivljam. Jer sve ovo ovozemaljsko, koje mnoga moja djeca stavljaju, nažalost, na prvo mjesto, nestat će, a samo će ljubav i djela ljubavi ostati i otvoriti vrata Kraljevstva Nebeskog. Na tim vratima ja ću vas čekati. Na tim vratima želim dočekati i zagrliti svu svoju djecu. Hvala vam!”

Sign up for the Medjugorje Newsletter

Stay up-to-date with the most important information about Medjugorje.

Email(Required)
First Name(Required)
Last Name (Optional)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request Pilgrimage Information

*It is important to give your phone number so that a BVM Caritas representative can reach you.*

Name(Required)
Address(Required)
email list